Etikai bejelentés

DÉMÁSZ Etikai Kódex

A villamos energia semmilyen más áruhoz nem hasonlatos, és ez az, amiért termelése, szállítása, elosztása és értékesítése közérdeklődésre tart számot. A DÉMÁSZ Csoport küldetése kezdetektől fogva az,hogy megbízható villamosenergia-ellátást biztosítson, hogy lehetővé tegye az energiához valóméltányos hozzáférést, és hogy hozzájáruljon a területek fenntartható fejlődéséhez.

A Csoport több mint 1.000 embert foglalkoztat, akik szakértelme, újítási képessége és szakmai elkötelezettsége képezi a Csoport teljesítményének alapját .

A Csoport elvárásai szerinti magas fokú becsületesség, magatartási színvonal és üzleti teljesítmény eléréséhez a Csoport három értéke a következő:

| tisztelet | szolidaritás | felelősség |

A Csoport vállalja, hogy:

*Biztosítja a tevékenysége által érintettek egészségét és biztonságát, valamint berendezései és üzemei biztonságát

*Védi a környezetet azzal, hogy kezeli a kockázatokat, és csökkenti tevékenységének emberekre és természetre gyakorolt hatását

*Fejleszti munkavállalói szakértelmét, elismeri közreműködésüket, figyelemmel kíséri munkahelyi életminőségüket, és építő párbeszédet tart fenn velük és képviselőikkel

*Megelőzi, meggátolja és visszatartja a munkahelyi igazságtalanság vagy diszkriminációminden formáját, valamint a durva bánásmódot, az erőszakot és a zaklatást

*Tiszteli mások meggyőződését és véleményét, valamint a politikai, szakszervezetiés vallási szervezeteket, melyek közül egynek sem nyújt támogatást

*Harcol a visszaélés és korrupció minden formája ellen

*Meghallgatja az érdekelt feleket: munkavállalókat, vevőket, szállítókat, részvényeseket, egyesületeket és állami hatóságokat, és megad számukra minden nekik járó lényeges tájékoztatást

*Nem kéri munkavállalóit arra, hogy a Csoport etikai kötelezettségvállalásaival és értékeivel ellentétesen járjanak el

*Biztosítja, hogy minden olyan munkavállaló, aki a Csoport etikai kötelezettségvállalásaival és értékeivel ellentétes helyzettel találkozik, bizalmasan és a megtorlás kockázata nélkül figyelmeztethesse vezetőit vagy az erre kijelölt kapcsolattartót.

A Csoport minden munkavállalója vállalja, hogy:

TISZTELETBEN TARTJA AZ EGYÉNT

*Tiszteletben tartja az egyéneket és jogaikat, és tartózkodik bármely intoleráns, diszkriminatív vagy erőszakos (fizikai vagy lelki) magatartástól

*Szakmai kapcsolatainak alapja az odafigyelés, a párbeszéd, a bizalom és a csapatszellem

*Munkáját az egészségügyi és biztonságtechnikai szabályok betartásával végzi

*Tiszteli és védi munkatársai, ügyfelei és harmadik felek magánéletét, és betartja a munkavégzése szerinti ország személyes adatok védelmére vonatkozó előírásait

*A társaságnál úgy él szólásszabadságával, hogy nem sérti a Csoport értékeit, biztonságát és tevékenységét

BECSÜLETESEN JÁR EL

*Zéró toleranciát alkalmaz a visszaélés és a korrupció minden formája tekintetében

*Teljes mértékben betartja a vállalat adott vagy kapott ajándékokra és meghívásokra vonatkozó szabályait

*A vállalatánál alkalmazott eljárás szerint bejelent vállalata vezetőjének, vagy az erre a célra kijelölt kapcsolattartónak bármely olyan összeférhetetlenségi kockázatot, amely személyes érdekei (vagy a hozzá közel állók érdekei) és a Csoport érdekei között fennáll

*Nem használja fel a szakmai tevékenysége során birtokába jutott bizalmas információkat személyes célra

VÉDI A CSOPORT VAGYONÁT

*Tiszteletben tartja a Csoport tulajdonát és eszközeit (tárgyi eszközök és immateriális javak), törekedve azok legjobb és legkisebb költséggel járó felhasználására, és megakadályozva azok illetéktelen vagy a Csoport érdekeivel és értékeivel ellentétes felhasználását

*Tiszteletben tartja a Csoport kommunikációs eszközeinek személyes célú felhasználására előírt korlátokat, és nem továbbít olyan jogellenes vagy sértő kommunikációt, képet vagy szöveget, amely becsületsértő vagy bárkire nézve tiszteletlen

*Felelősen és munkája keretein belül kezeli a birtokában lévő információkat, és betartja a Csoport biztonsági és titoktartási szabályait, különösen az érzékeny adatok tekintetében

*Felelős magatartást tanúsít minden média, különösen a közösségi hálózatok felhasználásában, és nem közöl olyan információt, amely sérthetné saját vagy munkatársai biztonságát, valamint a Csoport érdekeit

TISZTELETBEN TARTJA A CSOPORT ÉRDEKELT FELEIT

*Az ügyfelek tekintetében becsülettel és tisztességgel jár el, figyelembe veszi igényeiket, gondoskodik az értékesített termék vagy szolgáltatás minőségéről és biztonságáról, és tiszteletben tartja a fogyasztók jogait

*A beszállítók és szolgáltatók tekintetében becsületesen, pártatlanul és szerződésük keretei között jár el, és biztosítja a Csoport értékeinek és kötelezettségvállalásainak, különösen az Egyesült Nemzetek Globális Szerződése tíz alapelvének tiszteletben tartását

*Az állami hatóságok tekintetében mindenkor tisztességes, felelős és átlátható módon befolyásol és lobbizik, betartva a Csoport szabályait, és soha nem folytatva a korrupcióhoz vagy megvesztegetéshez hasonló gyakorlatot

ETIKUS MAGATARTÁS SZEMPONTJÁBÓL A CSOPORT ÜGYVÉDE ÉS NAGYKÖVETE

*Etikus magatartás szempontjából a Csoport ügyvéde és nagykövete, igyekszik példamutató magatartást tanúsítani, valamint tevékenysége során és szakmai kapcsolataiban a Csoport etikájának érvényesülését elősegíteni

Társaságunk etikai kódexét részletesen itt olvashatja

Etikai riasztás lehetőség

Etikai riasztás lehetősége

A DÉMÁSZ bárki számára lehetővé teszi, hogy a fenti elvek egyéni vagy vállalati szintű megsértéséről vagy annak veszélyéről közvetlen riasztással éljen, és erről bármilyen formában a DÉMÁSZ etikai megbízottját (etikai.megbizott@demasz.hu) tájékoztassa. Ez a lehetőség fennáll minden olyan munkavállalónkra, ügyfelünkre, partnerünkre, beszállítónkra, létesítményeink közelében lakóra, magánszemélyre, képviselőre, társaságra, szervezetre és közösségre, aki tanúja vagy áldozata volt a fenti etikai elvek sérülésének vagy hiányának. A közölt információkat, illetve a jelzéssel élő személy adatait minden esetben bizalmasan kezeljük. Fenntartjuk jogunkat arra, hogy névtelen vagy álnéven megadott bejelentéseket teljes egészében figyelmen kívül hagyjuk, különösen akkor, ha azok alátámasztására semmilyen más hitelt érdemlő dokumentum nem áll rendelkezésre. Valótlan, illetve rágalmazó jellegű bejelentés esetén bejelentőt terhel minden jogi felelősség.

*Bejelentő neve
*Bejelentő e-mail címe
Telefon
Postai levelezési cím
*Megsértett etikai érték
  • -- Válasszon --
  • 1. Az ember tisztelete
  • 2. A természeti környezet védelme
  • 3. Ügyfélközpontúság
  • 4. Nyitottság a változásokra
  • 5. Teljesítmény
  • 6. Csapatmunka
  • 7. Társadalmi környezet fejlesztése
  • 8. Tisztesség
*Bejelentés részletes leírása
Bejelentéshez csatolt dokumentumok
Nincs feltöltött dokumentum
Új fájl feltöltése

*Ellenőrző kód: Mi ez?
Ebbe a mezőbe az alatta látható, eltorzított karaktereket (kis- és nagybetűk, illetve számjegyek) kell begépelni. Amennyiben az eltorzított karakterek nem ismerhetők fel (vagy a rendszer nem fogadja el, mert a begépelttel nem azonos), a képre kattintva új kódot lehet kérni.
Ebbe a mezőbe az alatta látható, eltorzított karaktereket (kis- és nagybetűk, illetve számjegyek) kell begépelni. Amennyiben az eltorzított karakterek nem ismerhetők fel (vagy a rendszer nem fogadja el, mert a begépelttel nem azonos), a képre kattintva új kódot lehet kérni.
 
* Kötelezően kitöltendő mezők