Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

A DÉMÁSZ Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a DÉMÁSZ Zrt. weboldalán közzétett információk és adatok, tájékoztató jellegűek és a DÉMÁSZ Zrt. döntésétől függően változhatnak.

A honlapon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A DÉMÁSZ Zrt. semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

A DÉMÁSZ Zrt. weboldalán szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalunk tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a DÉMÁSZ Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

A DÉMÁSZ Zrt. weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok a DÉMÁSZ Zrt. tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a DÉMÁSZ Zrt. írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a DÉMÁSZ Zrt. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Adatvédelem

A DÉMÁSZ Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapján az On-line ügyfélszolgálatot igénybevevő Ügyfeleinek és regisztrált pályázóinak személyes adatait a 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit betartva kezeli..